Risk (Risk)

Risk

sannolikhet att en händelse kommer att inträffa. Det omfattar en mängd olika mått på sannolikhet ett generellt ogynnsamt resultat.

Förklaring på engelska

The probability that an event will occur. It encompasses a variety of measures of the probability of a generally unfavorable outcome.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Risks; Relative Risk; Relative Risks; Risk, Relative; Risks, Relative

Svensk term Risk
Synonym på svenska
Synonym på engelska Risks; Relative Risk; Relative Risks; Risk, Relative; Risks, Relative
Engelsk term Risk
MESH ID D012306

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.