Riskbedömning (Risk Assessment)

Riskbedömning

Kvalitativ eller kvantitativ uppskattning av sannolikheten för negativa effekter som kan uppstå till följd av exponering för specificerade hälsorisker eller avsaknad av gynnsam påverkan. (Sista, Ordbok [publikationstyp] för Epidemiologi, 1988)

Förklaring på engelska

The qualitative or quantitative estimation of the likelihood of adverse effects that may result from exposure to specified health hazards or from the absence of beneficial influences. (Last, Dictionary of Epidemiology, 1988)

Synonym, svenska: Riskanalys; Riskvärdering; Risk-nytta värderin; Nytta-risk värdering; Risk–nytta bedömning; Nytta-risk bedömning

Synonym, engelska: Risk Assessments; Health Risk Assessment; Assessment, Health Risk; Health Risk Assessments; Risk Assessment, Health; Assessment, Risk; Risks and Benefits; Benefits and Risks; Risk Analysis; Analysis, Risk; Risk Analyses; Benefit-Risk Assessment; Assessment, Benefit-Risk; Benefit Risk Assessment; Benefit-Risk Assessments; Risk-Benefit Assessment; Assessment, Risk-Benefit; Risk Benefit Assessment; Risk-Benefit Assessments

Svensk term Riskbedömning
Synonym på svenska Riskanalys; Riskvärdering; Risk-nytta värderin; Nytta-risk värdering; Risk–nytta bedömning; Nytta-risk bedömning
Synonym på engelska Risk Assessments; Health Risk Assessment; Assessment, Health Risk; Health Risk Assessments; Risk Assessment, Health; Assessment, Risk; Risks and Benefits; Benefits and Risks; Risk Analysis; Analysis, Risk; Risk Analyses; Benefit-Risk Assessment; Assessment, Benefit-Risk; Benefit Risk Assessment; Benefit-Risk Assessments; Risk-Benefit Assessment; Assessment, Risk-Benefit; Risk Benefit Assessment; Risk-Benefit Assessments
Engelsk term Risk Assessment
MESH ID D018570

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.