Riskhantering (Risk Management)

Riskhantering

Processen att minimera risk en organisation genom att utveckla system för att identifiera och analysera potentiella faror för att förhindra olycksfall, skador, och andra negativa händelser, och genom att försöka hantera händelser och incidenter som inträffar på ett sådant sätt att deras effekt och kostnad minimeras. Effektiv riskhantering har sina största fördelar när det gäller försäkring för att avvärja eller minimera ekonomiskt ansvar. (Från Slee & Slee: Hälsa sjukvårdsvillkor, 2d ed)

Förklaring på engelska

The process of minimizing risk to an organization by developing systems to identify and analyze potential hazards to prevent accidents, injuries, and other adverse occurrences, and by attempting to handle events and incidents which do occur in such a manner that their effect and cost are minimized. Effective risk management has its greatest benefits in application to insurance in order to avert or minimize financial liability. (From Slee & Slee: Health care terms, 2d ed)

Synonym, svenska: Avvikelserapportering; Incidentrapportering på sjukhus; Klinisk riskstyrning

Synonym, engelska: Management, Risk; Management, Risks; Risks Management; Reporting, Hospital Incident; Reportings, Hospital Incident; Reportings, Hospital Risk; Hospital Risk Reporting; Hospital Risk Reportings; Reporting, Hospital Risk; Risk Reporting, Hospital; Risk Reportings, Hospital; Incident Reportings, Hospital; Incident Reporting, Hospital; Hospital Incident Reportings; Voluntary Patient Safety Event Reporting; Hospital Incident Reporting; Incident Reporting; Incident Reportings; Reporting, Incident; Reportings, Incident

Svensk term Riskhantering
Synonym på svenska Avvikelserapportering; Incidentrapportering på sjukhus; Klinisk riskstyrning
Synonym på engelska Management, Risk; Management, Risks; Risks Management; Reporting, Hospital Incident; Reportings, Hospital Incident; Reportings, Hospital Risk; Hospital Risk Reporting; Hospital Risk Reportings; Reporting, Hospital Risk; Risk Reporting, Hospital; Risk Reportings, Hospital; Incident Reportings, Hospital; Incident Reporting, Hospital; Hospital Incident Reportings; Voluntary Patient Safety Event Reporting; Hospital Incident Reporting; Incident Reporting; Incident Reportings; Reporting, Incident; Reportings, Incident
Engelsk term Risk Management
MESH ID D012308

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.