Risktagande (Risk-Taking)

Risktagande

Att utföra en uppgift som innebär en utmaning för prestation eller ett önskvärt mål där det råder brist på säkerhet eller fruktan för misslyckande. Det kan också inkludera uppvisning av vissa beteenden vars resultat kan utgöra en risk för individen eller för dem som är associerade med honom eller henne.

Förklaring på engelska

Undertaking a task involving a challenge for achievement or a desirable goal in which there is a lack of certainty or a fear of failure. It may also include the exhibiting of certain behaviors whose outcomes may present a risk to the individual or to those associated with him or her.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Risk Taking; Risk Behavior; Behavior, Risk; Behaviors, Risk; Risk Behaviors

Svensk term Risktagande
Synonym på svenska
Synonym på engelska Risk Taking; Risk Behavior; Behavior, Risk; Behaviors, Risk; Risk Behaviors
Engelsk term Risk-Taking
MESH ID D012309

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.