Risperidon (Risperidone)

Risperidon

En selektiv blockerare av DOPAMIN D2-RECEPTORER och SEROTONIN 5-HT2-RECEPTORER som fungerar som ett atypiskt antipsykotiskt medel. Det har visat sig förbättra både positiva och negativa symtom vid behandling av SCHIZOFRENI.

Förklaring på engelska

A selective blocker of DOPAMINE D2 RECEPTORS and SEROTONIN 5-HT2 RECEPTORS that acts as an atypical antipsychotic agent. It has been shown to improve both positive and negative symptoms in the treatment of SCHIZOPHRENIA.

Synonym, svenska: Risperdal; Risperdal Consta

Synonym, engelska: Risperdal Consta; Consta, Risperdal; Risperidal; R-64,766; R 64,766; R64,766; R-64766; R 64766; R64766

Svensk term Risperidon
Synonym på svenska Risperdal; Risperdal Consta
Synonym på engelska Risperdal Consta; Consta, Risperdal; Risperidal; R-64,766; R 64,766; R64,766; R-64766; R 64766; R64766
Engelsk term Risperidone
MESH ID D018967

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.