Ritonavir (Ritonavir)

Ritonavir

En HIV-proteashämmare som verkar genom att störa HIV-reproduktionscykeln. Det hämmar också CYTOKROM P-450 CYP3A.

Förklaring på engelska

An HIV protease inhibitor that works by interfering with the reproductive cycle of HIV. It also inhibits CYTOCHROME P-450 CYP3A.

Synonym, svenska: Norvir

Synonym, engelska: ABT 538; ABT-538; ABT538; Norvir

Svensk term Ritonavir
Synonym på svenska Norvir
Synonym på engelska ABT 538; ABT-538; ABT538; Norvir
Engelsk term Ritonavir
MESH ID D019438

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.