Rizotomi (Rhizotomy)

Rizotomi

Kirurgisk avbrott av en ryggrad eller kranialnervrot. (Från Dorland, 28: e uppl)

Förklaring på engelska

Surgical interruption of a spinal or cranial nerve root. (From Dorland, 28th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Rhizotomies

Svensk term Rizotomi
Synonym på svenska
Synonym på engelska Rhizotomies
Engelsk term Rhizotomy
MESH ID D019051

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.