RNA-fager (RNA Phages)

RNA-fager

Bakteriofager vars genetiska material är RNA, som är enkelsträngat i alla utom Pseudomonas fag phi 6 (BAKTERIOFAG PHI 6). Alla RNA-fager infekterar sina värdbakterier via värdens yta pili. Några ofta stött på RNA-fager är: BF23, F2, R17, fr, pHICB5, PhICB12R, PhiCB8R, pHICB23R, 7s, PP7, Q betafag, MS2-fag, och BAKTERIOFAG PHI 6.

Förklaring på engelska

Bacteriophages whose genetic material is RNA, which is single-stranded in all except the Pseudomonas phage phi 6 (BACTERIOPHAGE PHI 6). All RNA phages infect their host bacteria via the host’s surface pili. Some frequently encountered RNA phages are: BF23, F2, R17, fr, PhiCb5, PhiCb12r, PhiCb8r, PhiCb23r, 7s, PP7, Q beta phage, MS2 phage, and BACTERIOPHAGE PHI 6.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Phages, RNA; Phage, RNA; RNA Phage; Bacteriophages, RNA; Bacteriophage, RNA; RNA Bacteriophage; RNA Bacteriophages

Svensk term RNA-fager
Synonym på svenska
Synonym på engelska Phages, RNA; Phage, RNA; RNA Phage; Bacteriophages, RNA; Bacteriophage, RNA; RNA Bacteriophage; RNA Bacteriophages
Engelsk term RNA Phages
MESH ID D012317

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.