RNA-hätteanaloger (RNA Cap Analogs)

RNA-hätteanaloger

Analoger av RNA cap föreningar som inte har en positiv laddning. Dessa föreningar hämmar initieringen av översättning av både capped och uncapped messenger RNA.

Förklaring på engelska

Analogs of RNA cap compounds which do not have a positive charge. These compounds inhibit the initiation of translation of both capped and uncapped messenger RNA.

Synonym, svenska: RNA-cap-analoger

Synonym, engelska: Analogs, RNA Cap; Cap Analogs, RNA; RNA Cap Analogues; Analogues, RNA Cap; Cap Analogues, RNA

Svensk term RNA-hätteanaloger
Synonym på svenska RNA-cap-analoger
Synonym på engelska Analogs, RNA Cap; Cap Analogs, RNA; RNA Cap Analogues; Analogues, RNA Cap; Cap Analogues, RNA
Engelsk term RNA Cap Analogs
MESH ID D012314

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.