RNA-hättor (RNA Caps)

RNA-hättor

Nukleinsyrakrukturer som finns i 5″änden av eukaryota cellulära och virala budbärar-RNA och vissa heterogena nukleära RNA. Dessa strukturer, som är positivt laddade, skyddar de ovan angivna RNA vid sina terminaler mot angrepp av fosfataser och andra nukleaser och främjar mRNA-funktionen vid initiering av översättning. Analoger av RNA-locken (RNA CAP ANALOGS), som saknar den positiva laddningen, hämmar initieringen av proteinsyntesen.

Förklaring på engelska

Nucleic acid structures found on the 5′ end of eukaryotic cellular and viral messenger RNA and some heterogeneous nuclear RNAs. These structures, which are positively charged, protect the above specified RNAs at their termini against attack by phosphatases and other nucleases and promote mRNA function at the level of initiation of translation. Analogs of the RNA caps (RNA CAP ANALOGS), which lack the positive charge, inhibit the initiation of protein synthesis.

Synonym, svenska: RNA-kåpor; RNA-cap-strukturer

Synonym, engelska: Caps, RNA; 5′ Capped RNA; RNA, 5′ Capped; 5′ mRNA Cap Structure; RNA Cap; Cap, RNA

Svensk term RNA-hättor
Synonym på svenska RNA-kåpor; RNA-cap-strukturer
Synonym på engelska Caps, RNA; 5′ Capped RNA; RNA, 5′ Capped; 5′ mRNA Cap Structure; RNA Cap; Cap, RNA
Engelsk term RNA Caps
MESH ID D012315

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.