RNA-nukleotidyltransferaser (RNA Nucleotidyltransferases)

RNA-nukleotidyltransferaser

Enzymer som katalyserar den mallriktade inkorporeringen av ribonukleotider i en RNA-kedja. EC 2.7.7.-.

Förklaring på engelska

Enzymes that catalyze the template-directed incorporation of ribonucleotides into an RNA chain. EC 2.7.7.-.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Nucleotidyltransferases, RNA

Svensk term RNA-nukleotidyltransferaser
Synonym på svenska
Synonym på engelska Nucleotidyltransferases, RNA
Engelsk term RNA Nucleotidyltransferases
MESH ID D012316

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.