RNA-polymeras III (RNA Polymerase III)

RNA-polymeras III

Ett DNA-beroende RNA-polymeras närvarande i bakterie-, växt- och djurceller. Det fungerar i den nukleoplasmiska strukturen där den transkriberar DNA till RNA. Det har specifika krav på katjoner och salt och har visat en mellanliggande känslighet för alfaamanitin jämfört med RNA-polymeras I och II.

Förklaring på engelska

A DNA-dependent RNA polymerase present in bacterial, plant, and animal cells. It functions in the nucleoplasmic structure where it transcribes DNA into RNA. It has specific requirements for cations and salt and has shown an intermediate sensitivity to alpha-amanitin in comparison to RNA polymerase I and II.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Polymerase III, RNA; DNA-Dependent RNA Polymerase III; DNA Dependent RNA Polymerase III; RNA Polymerase C; Polymerase C, RNA

Svensk term RNA-polymeras III
Synonym på svenska
Synonym på engelska Polymerase III, RNA; DNA-Dependent RNA Polymerase III; DNA Dependent RNA Polymerase III; RNA Polymerase C; Polymerase C, RNA
Engelsk term RNA Polymerase III
MESH ID D012320

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.