RNA-prekursorer (RNA Precursors)

RNA-prekursorer

RNA-transkriptioner av DNA som befinner sig i något oavslutat stadium av post-transkriptionsbehandling (RNA-BEARBETNING, POST-TRANSKRIPTIONELL) som krävs för funktion. RNA-prekursorer kan genomgå flera steg av RNA-SPLICING under vilka fosfodiesterbindningarna vid exon-intron-gränser klyvs och introner skärs ut. Följaktligen bildas en ny bindning mellan exonernas ändar. Resulterande mogna RNA kan sedan användas; till exempel används mogen mRNA (RNA, MESSENGER) som en mall för proteinproduktion.

Förklaring på engelska

RNA transcripts of the DNA that are in some unfinished stage of post-transcriptional processing (RNA PROCESSING, POST-TRANSCRIPTIONAL) required for function. RNA precursors may undergo several steps of RNA SPLICING during which the phosphodiester bonds at exon-intron boundaries are cleaved and the introns are excised. Consequently a new bond is formed between the ends of the exons. Resulting mature RNAs can then be used; for example, mature mRNA (RNA, MESSENGER) is used as a template for protein production.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Precursors, RNA; RNA Precursor; Precursor, RNA; Precursor RNA; RNA, Precursor; RNA, Transfer, Precursors; tRNA Precursor; Precursor, tRNA; Pre-tRNA; Pre tRNA; RNA, Ribosomal, Precursors; rRNA Precursor; Precursor, rRNA; Pre-rRNA; Pre rRNA; RNA, Small Nuclear, Precursors; Pre-snRNA; Pre snRNA; snRNA Precursor; Precursor, snRNA; Primary RNA Transcript; RNA Transcript, Primary; Transcript, Primary RNA; Primary Transcript, RNA; RNA Primary Transcript; Transcript, RNA Primary; RNA, Messenger, Precursors; Pre-mRNA; Pre mRNA; mRNA Precursor; Precursor, mRNA

Svensk term RNA-prekursorer
Synonym på svenska
Synonym på engelska Precursors, RNA; RNA Precursor; Precursor, RNA; Precursor RNA; RNA, Precursor; RNA, Transfer, Precursors; tRNA Precursor; Precursor, tRNA; Pre-tRNA; Pre tRNA; RNA, Ribosomal, Precursors; rRNA Precursor; Precursor, rRNA; Pre-rRNA; Pre rRNA; RNA, Small Nuclear, Precursors; Pre-snRNA; Pre snRNA; snRNA Precursor; Precursor, snRNA; Primary RNA Transcript; RNA Transcript, Primary; Transcript, Primary RNA; Primary Transcript, RNA; RNA Primary Transcript; Transcript, RNA Primary; RNA, Messenger, Precursors; Pre-mRNA; Pre mRNA; mRNA Precursor; Precursor, mRNA
Engelsk term RNA Precursors
MESH ID D012322

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.