RNA (RNA)

RNA

En polynukleotid som huvudsakligen består av kedjor med en upprepande ryggrad av fosfat- och ribosenheter till vilka kvävebaser är fästa. RNA är unikt bland biologiska makromolekyler genom att det kan koda genetisk information, fungera som en riklig strukturell komponent i celler och har också katalytisk aktivitet. (Rieger et al., Ordlista över Genetik: Klassisk och molekylär, 5th ed)

Förklaring på engelska

A polynucleotide consisting essentially of chains with a repeating backbone of phosphate and ribose units to which nitrogenous bases are attached. RNA is unique among biological macromolecules in that it can encode genetic information, serve as an abundant structural component of cells, and also possesses catalytic activity. (Rieger et al., Glossary of Genetics: Classical and Molecular, 5th ed)

Synonym, svenska: Ribonukleinsyra

Synonym, engelska: Gene Products, RNA; RNA Gene Products; RNA, Non-Polyadenylated; RNA, Non Polyadenylated; Non-Polyadenylated RNA; Non Polyadenylated RNA; Ribonucleic Acid; Acid, Ribonucleic

Svensk term RNA
Synonym på svenska Ribonukleinsyra
Synonym på engelska Gene Products, RNA; RNA Gene Products; RNA, Non-Polyadenylated; RNA, Non Polyadenylated; Non-Polyadenylated RNA; Non Polyadenylated RNA; Ribonucleic Acid; Acid, Ribonucleic
Engelsk term RNA
MESH ID D012313

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.