RNA-splitsning (RNA Splicing)

RNA-splitsning

Den ultimata uteslutningen av nonsenssekvenser eller mellanliggande sekvenser (introner) innan det slutliga RNA-transkriptet skickas till cytoplasma.

Förklaring på engelska

The ultimate exclusion of nonsense sequences or intervening sequences (introns) before the final RNA transcript is sent to the cytoplasm.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Splicing, RNA; RNA Splicings; Splicings, RNA; RNA, Messenger, Splicing

Svensk term RNA-splitsning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Splicing, RNA; RNA Splicings; Splicings, RNA; RNA, Messenger, Splicing
Engelsk term RNA Splicing
MESH ID D012326

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.