RNA-virus (RNA Viruses)

RNA-virus

Virusarter vars genetiska material består av RNA.

Förklaring på engelska

Viruses whose genetic material is RNA.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: RNA Virus; Virus, RNA; Viruses, RNA; RNA Rodent Viruses; RNA Rodent Virus; Rodent Virus, RNA; Rodent Viruses, RNA; Virus, RNA Rodent; Viruses, RNA Rodent

Svensk term RNA-virus
Synonym på svenska
Synonym på engelska RNA Virus; Virus, RNA; Viruses, RNA; RNA Rodent Viruses; RNA Rodent Virus; Rodent Virus, RNA; Rodent Viruses, RNA; Virus, RNA Rodent; Viruses, RNA Rodent
Engelsk term RNA Viruses
MESH ID D012328

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.