Robenidin (Robenidine)

Robenidin

Ett anticoccidialt medel främst för fjäderfä.

Förklaring på engelska

An anticoccidial agent mainly for poultry.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Robenzidine; Robenzidene; Robenz; Cytostat; Robenidine Hydrochloride; Hydrochloride, Robenidine

Svensk term Robenidin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Robenzidine; Robenzidene; Robenz; Cytostat; Robenidine Hydrochloride; Hydrochloride, Robenidine
Engelsk term Robenidine
MESH ID D012370

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.