Röda hund (Rubella)

Röda hund

En akut infektionssjukdom orsakad av RUBELLAVIRUSET. Viruset kommer in i luftvägarna via luftburna droppar och sprider sig till LYMFSYSTEMET.

Förklaring på engelska

An acute infectious disease caused by the RUBELLA VIRUS. The virus enters the respiratory tract via airborne droplet and spreads to the LYMPHATIC SYSTEM.

Synonym, svenska: Rubella

Synonym, engelska: Rubellas; Three Day Measles; Measle, Three Day; Measles, Three Day; Three Day Measle; Measles, German; German Measles

Svensk term Röda hund
Synonym på svenska Rubella
Synonym på engelska Rubellas; Three Day Measles; Measle, Three Day; Measles, Three Day; Three Day Measle; Measles, German; German Measles
Engelsk term Rubella
MESH ID D012409

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.