Röda korset (Red Cross)

Röda korset

Internationellt kollektiv av humanitära organisationer som leds av volontärer och styrs av dess kongressstadga och de grundläggande principerna för Internationella Röda korsrörelsen, att ge hjälp till katastrofoffer och hjälpa människor att förhindra, förbereda sig för, och svara på akuta situationer.

Förklaring på engelska

International collective of humanitarian organizations led by volunteers and guided by its Congressional Charter and the Fundamental Principles of the International Red Cross Movement, to provide relief to victims of disaster and help people prevent, prepare for, and respond to emergencies.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies; Red Crescent; International Committee of the Red Cross; International Red Cross and Red Crescent Movement; Magen David Adom; American Red Cross

Svensk term Röda korset
Synonym på svenska
Synonym på engelska International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies; Red Crescent; International Committee of the Red Cross; International Red Cross and Red Crescent Movement; Magen David Adom; American Red Cross
Engelsk term Red Cross
MESH ID D012011

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.