Rodanin (Rhodanine)

Rodanin

NA

Förklaring på engelska

NA

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Rodanin
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Rhodanine
MESH ID D012236

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.