Rodenticider (Rodenticides)

Rodenticider

Ämnen som används för att förstöra eller hämma verkan av råttor, möss eller andra gnagare.

Förklaring på engelska

Substances used to destroy or inhibit the action of rats, mice, or other rodents.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Rodenticide

Svensk term Rodenticider
Synonym på svenska
Synonym på engelska Rodenticide
Engelsk term Rodenticides
MESH ID D012378

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.