Rödsträfse (Chara)

Rödsträfse

Ett släkte av gröna växter i familj CHARACEAE, fylum STREPTOPHYTA. De har en stark vitlökliknande lukt och är en viktig matkälla för vattenfåglar.

Förklaring på engelska

A genus of green plants in the family CHARACEAE, phylum STREPTOPHYTA. They have a strong garlic-like odor and are an important food source for waterfowl.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Charas

Svensk term Rödsträfse
Synonym på svenska
Synonym på engelska Charas
Engelsk term Chara
MESH ID D044784

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.