Rök (Smoke)

Rök

Synlig gasformig suspension av kol och andra luftburna partiklar som släpps ut från brinnande ämnen.

Förklaring på engelska

Visible gaseous suspension of carbon and other particulate matter emitted from burning substances.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Rök
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Smoke
MESH ID D012906

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.