Rökblandad dimma (Smog)

Rökblandad dimma

En blandning av rök och dimma som förorenar atmosfär. (Dorland, 27:e uppl)

Förklaring på engelska

A mixture of smoke and fog polluting the atmosphere. (Dorland, 27th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Rökblandad dimma
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Smog
MESH ID D012905

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.