Rökning (Smoking)

Rökning

Den frivilliga och medvetna handlingen att inandas och utandas rök från handhållna, glödande ämnen eller medel.

Förklaring på engelska

Willful or deliberate act of inhaling and exhaling SMOKE from burning substances or agents held by hand.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Smoking Behaviors; Behavior, Smoking; Behaviors, Smoking; Smoking Behavior; Smoking Habit; Habit, Smoking; Habits, Smoking; Smoking Habits

Svensk term Rökning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Smoking Behaviors; Behavior, Smoking; Behaviors, Smoking; Smoking Behavior; Smoking Habit; Habit, Smoking; Habits, Smoking; Smoking Habits
Engelsk term Smoking
MESH ID D012907

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.