Rolitetracyklin (Rolitetracycline)

Rolitetracyklin

En pyrrolidinylmetyltetracyklin.

Förklaring på engelska

A pyrrolidinylmethyl TETRACYCLINE.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Pyrrolidinomethyltetracycline; Rolitetracycline Hydrochloride; Hydrochloride, Rolitetracycline; Rolitetracycline Monohydrochloride; Monohydrochloride, Rolitetracycline; Tetraverin; Rolitetracycline Mononitrate, Sesquihydrate; Mononitrate, Sesquihydrate Rolitetracycline; Sesquihydrate Rolitetracycline Mononitrate; Rolitetracycline Nitrate; Nitrate, Rolitetracycline; Reverin; Revrin; Rolitetracycline Mononitrate; Mononitrate, Rolitetracycline

Svensk term Rolitetracyklin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Pyrrolidinomethyltetracycline; Rolitetracycline Hydrochloride; Hydrochloride, Rolitetracycline; Rolitetracycline Monohydrochloride; Monohydrochloride, Rolitetracycline; Tetraverin; Rolitetracycline Mononitrate, Sesquihydrate; Mononitrate, Sesquihydrate Rolitetracycline; Sesquihydrate Rolitetracycline Mononitrate; Rolitetracycline Nitrate; Nitrate, Rolitetracycline; Reverin; Revrin; Rolitetracycline Mononitrate; Mononitrate, Rolitetracycline
Engelsk term Rolitetracycline
MESH ID D012382

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.