Roll (Role)

Roll

Det förväntade och karakteristiska beteendemönstret som en individ uppvisar som medlem i en viss social grupp.

Förklaring på engelska

The expected and characteristic pattern of behavior exhibited by an individual as a member of a particular social group.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Roles; Role Concept; Concept, Role; Concepts, Role; Role Concepts

Svensk term Roll
Synonym på svenska
Synonym på engelska Roles; Role Concept; Concept, Role; Concepts, Role; Role Concepts
Engelsk term Role
MESH ID D012380

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.