Röntgenavdelningar (Hospital radiology department)

Röntgenavdelningar

Sjukhusavdelning som ansvarar för administration och tillhandahållande av röntgendiagnostiska och terapeutiska tjänster.

Förklaring på engelska

Hospital department which is responsible for the administration and provision of x-ray diagnostic and therapeutic services.

Synonym, svenska: Röntgenkliniker

Synonym, engelska: Departments, Hospital Radiology; Hospital Radiology Department; Department, Hospital Radiology; Hospital Radiology Departments; Radiology Departments, Hospital; Department, X-Ray; Department, X Ray; X-Ray Department; X Ray Department; X-Ray Departments; X Ray Departments; Departments, X-Ray; Departments, X Ray

Svensk term Röntgenavdelningar
Synonym på svenska Röntgenkliniker
Synonym på engelska Departments, Hospital Radiology; Hospital Radiology Department; Department, Hospital Radiology; Hospital Radiology Departments; Radiology Departments, Hospital; Department, X-Ray; Department, X Ray; X-Ray Department; X Ray Department; X-Ray Departments; X Ray Departments; Departments, X-Ray; Departments, X Ray
Engelsk term Hospital radiology department
MESH ID D011872

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.