Röntgenemissionsspektrometri (X-ray emission spectrometry)

Röntgenemissionsspektrometri

Identifiering och mätning av grundämnen utifrån den vetskap att röntgenstrålar avgivna av ett överaktiverat (“exciterat”) grundämne har en för ämnet karakteristisk våglängd och en intensitet beroende på ämnets koncentration. Hit hör också fluorescensspektrometri (sekundärstrålningsspektrometri), där provet röntgenbestrålas. Primärstrålningsspektrometri, där provet utsätts för elektronbestrålning, kallas oftast mikrosondanalys.

Förklaring på engelska

The spectrometric analysis of fluorescent X-RAYS, i.e. X-rays emitted after bombarding matter with high energy particles such as PROTONS; ELECTRONS; or higher energy X-rays. Identification of ELEMENTS by this technique is based on the specific type of X-rays that are emitted which are characteristic of the specific elements in the material being analyzed. The characteristic X-rays are distinguished and/or quantified by either wavelength dispersive or energy dispersive methods.

Synonym, svenska: PIXE; Röntgenfluorescensspektroskop; Energispridande röntgenspektroskopi; Våglängdsdispersiv röntgenspektroskopi; Röntgenemissionsspektroskopi

Synonym, engelska: Emission Spectrometry, X-Ray; Spectrometry, X Ray Emission; Spectrometry, X-Ray Fluorescence; Fluorescence Spectrometry, X-Ray; Spectrometry, X Ray Fluorescence; Spectrometry, Xray Emission; Emission Spectrometry, Xray; Xray Emission Spectrometry; X-Ray Emission Spectrometry; X Ray Emission Spectrometry; Spectrometry, Particle Induced X Ray Emission; Particle Induced X Ray Emission Spectrometry; Particle-Induced X-Ray Emission Spectrometry; Spectrometry, Particle-Induced X-Ray Emission; X-Ray Fluorescence Spectrometry; X Ray Fluorescence Spectrometry; Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy; Energy Dispersive X Ray Spectroscopy; Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectroscopy; Energy Dispersive X Ray Fluorescence Spectroscopy; X-Ray Emission Spectroscopy; Emission Spectroscopy, X-Ray; Spectroscopy, X-Ray Emission; X Ray Emission Spectroscopy; Xray Emission Spectroscopy; Emission Spectroscopy, Xray; Spectroscopy, Xray Emission; X-Ray Fluorescence Spectroscopy; Fluorescence Spectroscopy, X-Ray; Spectroscopy, X-Ray Fluorescence; X Ray Fluorescence Spectroscopy; X-Ray Fluorescence Spectroscopies; Wavelength Dispersive X-Ray Fluorescence Spectroscopy; Wavelength Dispersive X Ray Fluorescence Spectroscopy; Wavelength Dispersive X-Ray Spectroscopy; Wavelength Dispersive X Ray Spectroscopy; Wavelength Dispersive X-Ray Spectrometry; Wavelength Dispersive X Ray Spectrometry; Wavelength Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometry; Wavelength Dispersive X Ray Fluorescence Spectrometry; Energy Dispersive X-Ray Spectrometry; Energy Dispersive X Ray Spectrometry; Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometry; Energy Dispersive X Ray Fluorescence Spectrometry; Proton Induced X Ray Emission Spectrometry; Spectrometry, Proton Induced X Ray Emission; Spectrometry, Proton-Induced X-Ray Emission; Proton-Induced X-Ray Emission Spectrometry

Svensk term Röntgenemissionsspektrometri
Synonym på svenska PIXE; Röntgenfluorescensspektroskop; Energispridande röntgenspektroskopi; Våglängdsdispersiv röntgenspektroskopi; Röntgenemissionsspektroskopi
Synonym på engelska Emission Spectrometry, X-Ray; Spectrometry, X Ray Emission; Spectrometry, X-Ray Fluorescence; Fluorescence Spectrometry, X-Ray; Spectrometry, X Ray Fluorescence; Spectrometry, Xray Emission; Emission Spectrometry, Xray; Xray Emission Spectrometry; X-Ray Emission Spectrometry; X Ray Emission Spectrometry; Spectrometry, Particle Induced X Ray Emission; Particle Induced X Ray Emission Spectrometry; Particle-Induced X-Ray Emission Spectrometry; Spectrometry, Particle-Induced X-Ray Emission; X-Ray Fluorescence Spectrometry; X Ray Fluorescence Spectrometry; Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy; Energy Dispersive X Ray Spectroscopy; Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectroscopy; Energy Dispersive X Ray Fluorescence Spectroscopy; X-Ray Emission Spectroscopy; Emission Spectroscopy, X-Ray; Spectroscopy, X-Ray Emission; X Ray Emission Spectroscopy; Xray Emission Spectroscopy; Emission Spectroscopy, Xray; Spectroscopy, Xray Emission; X-Ray Fluorescence Spectroscopy; Fluorescence Spectroscopy, X-Ray; Spectroscopy, X-Ray Fluorescence; X Ray Fluorescence Spectroscopy; X-Ray Fluorescence Spectroscopies; Wavelength Dispersive X-Ray Fluorescence Spectroscopy; Wavelength Dispersive X Ray Fluorescence Spectroscopy; Wavelength Dispersive X-Ray Spectroscopy; Wavelength Dispersive X Ray Spectroscopy; Wavelength Dispersive X-Ray Spectrometry; Wavelength Dispersive X Ray Spectrometry; Wavelength Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometry; Wavelength Dispersive X Ray Fluorescence Spectrometry; Energy Dispersive X-Ray Spectrometry; Energy Dispersive X Ray Spectrometry; Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometry; Energy Dispersive X Ray Fluorescence Spectrometry; Proton Induced X Ray Emission Spectrometry; Spectrometry, Proton Induced X Ray Emission; Spectrometry, Proton-Induced X-Ray Emission; Proton-Induced X-Ray Emission Spectrometry
Engelsk term X-ray emission spectrometry
MESH ID D013052

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.