Röntgenfantom (Imaging Phantoms)

Röntgenfantom

Enheter eller objekt i olika bildtekniker som används för att visualisera eller förbättra visualisering genom att simulera förhållanden som uppstått i proceduren. Fantomer används mycket ofta i förfaranden som använder eller mäter röntgenbestrålning eller radioaktivt material för att utvärdera prestanda. Fantomer har ofta egenskaper som liknar mänsklig vävnad. Vatten visar absorberande egenskaper som liknar normal vävnad, varför vattenfyllda fantomer används för att kartlägga strålningsnivåer. Fantomer används också som läromedel för att simulera verkliga förhållanden med röntgen- eller ultraljudsmaskiner. (Från Iturralde, Ordbok [publikationstyp] and Handböcker [publikationstyp] of Nuclear Medicin and Clinical Imaging, 1990)

Förklaring på engelska

Devices or objects in various imaging techniques used to visualize or enhance visualization by simulating conditions encountered in the procedure. Phantoms are used very often in procedures employing or measuring x-irradiation or radioactive material to evaluate performance. Phantoms often have properties similar to human tissue. Water demonstrates absorbing properties similar to normal tissue, hence water-filled phantoms are used to map radiation levels. Phantoms are used also as teaching aids to simulate real conditions with x-ray or ultrasonic machines. (From Iturralde, Dictionary and Handbook of Nuclear Medicine and Clinical Imaging, 1990)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Imaging Phantom; Imaging Phantoms; Phantom, Imaging; Radiologic Phantoms; Phantoms, Radiologic; Phantom, Radiologic; Radiologic Phantom; Radiographic Phantoms; Phantoms, Radiographic; Phantom, Radiographic; Radiographic Phantom

Svensk term Röntgenfantom
Synonym på svenska
Synonym på engelska Imaging Phantom; Imaging Phantoms; Phantom, Imaging; Radiologic Phantoms; Phantoms, Radiologic; Phantom, Radiologic; Radiologic Phantom; Radiographic Phantoms; Phantoms, Radiographic; Phantom, Radiographic; Radiographic Phantom
Engelsk term Imaging Phantoms
MESH ID D019047

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.