Rooming-in-avdelningar (Rooming-in Care)

Rooming-in-avdelningar

Vård av det nyfött barn i en spjälsäng nära moderns säng, istället för i en plantskola, under sjukhusvistelsen.

Förklaring på engelska

Care of the newborn infant in a crib near the mother’s bed, instead of in a nursery, during the hospital stay.

Synonym, svenska: Natt-rooming-in

Synonym, engelska: Care, Rooming-in; Cares, Rooming-in; Rooming in Care; Rooming-in Cares

Svensk term Rooming-in-avdelningar
Synonym på svenska Natt-rooming-in
Synonym på engelska Care, Rooming-in; Cares, Rooming-in; Rooming in Care; Rooming-in Cares
Engelsk term Rooming-in Care
MESH ID D012386

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.