Rorschachs test (Rorschach Test)

Rorschachs test

Ett projektivt test som används för att utvärdera ett brett spektrum av personlighetsvariabler inklusive tanke- och uppfattningspatologi. Ämnesens svar på bläckfläcksutskrifter görs tillsammans med subjektiv tolkning av testadministratören.

Förklaring på engelska

A projective test used to evaluate a broad range of personality variables including pathology of thought and perception. The subject’s responses to inkblot prints are scored along with subjective interpretation by the test administrator.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Test, Rorschach

Svensk term Rorschachs test
Synonym på svenska
Synonym på engelska Test, Rorschach
Engelsk term Rorschach Test
MESH ID D012392

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.