Rosacea (Rosacea)

Rosacea

Ett hudtillstånd som primärt innebär utslag i ansiktet, såsom pannan, kinderna, näsan och hakan. Tillståndet kännetecknas av rodnader, svullnader, rinofym, papler och symptom på synen. Rosacea kan förekomma i alla åldrar, men uppkommer oftast i 30-årsåldern. Det finns olika undertyper av rosacea: erytematotelangiektatisk, papulopustular, fymatös och okular.

Förklaring på engelska

A cutaneous disorder primarily of convexities of the central part of the FACE, such as FOREHEAD; CHEEK; NOSE; and CHIN. It is characterized by FLUSHING; ERYTHEMA; EDEMA; RHINOPHYMA; papules; and ocular symptoms. It may occur at any age but typically after age 30. There are various subtypes of rosacea: erythematotelangiectatic, papulopustular, phymatous, and ocular (National Rosacea Society’s Expert Committee on the Classification and Staging of Rosacea, J Am Acad Dermatol 2002; 46:584-7).

Synonym, svenska: Rosenfinnar; Granulomatös rosacea

Synonym, engelska: Acne Rosacea; Phymatous Rosacea; Rosacea, Phymatous; Ocular Rosacea; Rosacea, Ocular; Papulopustular Rosacea; Rosacea, Papulopustular; Erythematotelangiectatic Rosacea; Rosacea, Erythematotelangiectatic; Granulomatous Rosacea; Rosacea, Granulomatous

Svensk term Rosacea
Synonym på svenska Rosenfinnar; Granulomatös rosacea
Synonym på engelska Acne Rosacea; Phymatous Rosacea; Rosacea, Phymatous; Ocular Rosacea; Rosacea, Ocular; Papulopustular Rosacea; Rosacea, Papulopustular; Erythematotelangiectatic Rosacea; Rosacea, Erythematotelangiectatic; Granulomatous Rosacea; Rosacea, Granulomatous
Engelsk term Rosacea
MESH ID D012393

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.