Rose bengale (Rose Bengal)

Rose bengale

En ljus blåaktig rosa förening som har använts som färgämne, biologisk fläck, och diagnostiskt hjälpmedel.

Förklaring på engelska

A bright bluish pink compound that has been used as a dye, biological stain, and diagnostic aid.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Bengal, Rose; Rose Bengal Sodium I 131; Rose Bengal Sodium I 125

Svensk term Rose bengale
Synonym på svenska
Synonym på engelska Bengal, Rose; Rose Bengal Sodium I 131; Rose Bengal Sodium I 125
Engelsk term Rose Bengal
MESH ID D012395

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.