Roseobacter (Roseobacter)

Roseobacter

Ett släkte av obligatoriskt aeroba marina fototrofiska och kemoorganotrofa bakterier, i familj RHODOBACTERACEAE.

Förklaring på engelska

A genus of obligately aerobic marine phototrophic and chemoorganotrophic bacteria, in the family RHODOBACTERACEAE.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Roseobacter
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Roseobacter
MESH ID D041904

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.