Roseolovirus (Roseolovirus)

Roseolovirus

Ett släkte av familj HERPESVIRIDAE, underfamiljen BETAHERPESVIRINAE, vars virus har isolerats från lymfocyter. HERPESVIRUS 6, HUMAN är typen art.

Förklaring på engelska

A genus of the family HERPESVIRIDAE, subfamily BETAHERPESVIRINAE, whose viruses have been isolated from lymphocytes. HERPESVIRUS 6, HUMAN is the type species.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Roseoloviruses; Caviid herpesvirus 2; Guinea pig cytomegalovirus; Guinea pig cytomegaloviruses; cytomegaloviruses, Guinea pig

Svensk term Roseolovirus
Synonym på svenska
Synonym på engelska Roseoloviruses; Caviid herpesvirus 2; Guinea pig cytomegalovirus; Guinea pig cytomegaloviruses; cytomegaloviruses, Guinea pig
Engelsk term Roseolovirus
MESH ID D019211

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.