Roseolovirusinfektioner (Roseolovirus Infections)

Roseolovirusinfektioner

Infektion med ROSEOLOVIRUS, den vanligaste hos människa är EXANTHEMA SUBITUM, en godartad sjukdom hos spädbarn och småbarn.

Förklaring på engelska

Infection with ROSEOLOVIRUS, the most common in humans being EXANTHEMA SUBITUM, a benign disease of infants and young children.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Infections, Roseolovirus; Infection, Roseolovirus; Roseolovirus Infection

Svensk term Roseolovirusinfektioner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Infections, Roseolovirus; Infection, Roseolovirus; Roseolovirus Infection
Engelsk term Roseolovirus Infections
MESH ID D019349

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.