Rostfritt stål (Stainless Steel)

Rostfritt stål

Rostfritt stål. Ett stål som innehåller Ni, Cr, eller båda. Det smälter inte vid exponering och används i frätande miljöer. (Bevilja & Hack”s Chemical Dictionary, 5th ed

Förklaring på engelska

Stainless steel. A steel containing Ni, Cr, or both. It does not tarnish on exposure and is used in corrosive environments. (Grant & Hack’s Chemical Dictionary, 5th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Stainless Steels; Steel, Stainless; Steels, Stainless

Svensk term Rostfritt stål
Synonym på svenska
Synonym på engelska Stainless Steels; Steel, Stainless; Steels, Stainless
Engelsk term Stainless Steel
MESH ID D013193

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.