Rotarod prestationstest (Rotarod Performance Test)

Rotarod prestationstest

Ett prestandatest baserat på tvingad MOTORAKTIVITET på en roterande stång, vanligtvis av en gnagare. Parametrar inkluderar körtid (sekunder) eller uthållighet. Testet används för att utvärdera balans och koordination av försökspersonerna, särskilt i försöksdjursmodeller för neurologiska störningar och läkemedelseffekter.

Förklaring på engelska

A performance test based on forced MOTOR ACTIVITY on a rotating rod, usually by a rodent. Parameters include the riding time (seconds) or endurance. Test is used to evaluate balance and coordination of the subjects, particular in experimental animal models for neurological disorders and drug effects.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Performance Test, Rotarod; Rotarod Method; Rotarod Test; Test, Rotarod; Rotarod Assay; Assay, Rotarod

Svensk term Rotarod prestationstest
Synonym på svenska
Synonym på engelska Performance Test, Rotarod; Rotarod Method; Rotarod Test; Test, Rotarod; Rotarod Assay; Assay, Rotarod
Engelsk term Rotarod Performance Test
MESH ID D045442

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.