Rotavirus (Rotavirus)

Rotavirus

Ett släkte Reoviridae som orsakar akut mag-tarmkatarr hos fåglar och däggdjur, inklusive hos människor. Smittspridningen sker horisontellt och via miljöförorening. Sju arter är kända (rotavirus A till G).

Förklaring på engelska

A genus of REOVIRIDAE, causing acute gastroenteritis in BIRDS and MAMMALS, including humans. Transmission is horizontal and by environmental contamination. Seven species (Rotaviruses A thru G) are recognized.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Rotaviruses; Neonatal Calf Diarrhea Virus

Svensk term Rotavirus
Synonym på svenska
Synonym på engelska Rotaviruses; Neonatal Calf Diarrhea Virus
Engelsk term Rotavirus
MESH ID D012401

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.