Rotaxaner (Rotaxanes)

Rotaxaner

Komplexa föreningar i vilka en hantelformad molekyl omges av en makrocykel. De är uppkallade efter rota (hjul) och axel (axel). Notation med ett prefix används för att indikera antalet sammankopplade komponenter. De har potentiell användning inom NANOTEKNIK. Rotaxaner har tillverkats med CYKLODEXTRIN och CYKLISKA ETRAR.

Förklaring på engelska

Complex compounds in which a dumbbell shaped molecule is encircled by a macrocycle. They are named after rota (wheel) and axis (axle). Notation with a prefix is used to indicate the number of interlocked components. They have potential use in NANOTECHNOLOGY. Rotaxanes have been made with CYCLODEXTRINS and CYCLIC ETHERS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Rotaxane; Polyrotaxanes; Pseudorotaxanes; Pseudorotaxane

Svensk term Rotaxaner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Rotaxane; Polyrotaxanes; Pseudorotaxanes; Pseudorotaxane
Engelsk term Rotaxanes
MESH ID D043862

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.