Rotfyllning (Root Canal Therapy)

Rotfyllning

En behandlingsmetod i endodonti som rör behandling av sjukdomar i tandpulpa. För förberedande förfaranden är ROTCANAL PREPARATION tillgänglig.

Förklaring på engelska

A treatment modality in endodontics concerned with the therapy of diseases of the dental pulp. For preparatory procedures, ROOT CANAL PREPARATION is available.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Canal Therapies, Root; Canal Therapy, Root; Root Canal Therapies; Therapies, Root Canal; Therapy, Root Canal

Svensk term Rotfyllning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Canal Therapies, Root; Canal Therapy, Root; Root Canal Therapies; Therapies, Root Canal; Therapy, Root Canal
Engelsk term Root Canal Therapy
MESH ID D012390

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.