Rotfyllningsmaterial (Root Canal Filling Materials)

Rotfyllningsmaterial

Material placerade inuti en rotkanal i syfte att obturera eller försegla den. Materialen kan vara guttaperka, silver kottar, pasta blandningar, eller andra ämnen. (Dorland, 28: e upplagan, p631 & Boucher’s Clinical Dental Terminologi [publikationstyp], 4th ed, p187)

Förklaring på engelska

Materials placed inside a root canal for the purpose of obturating or sealing it. The materials may be gutta-percha, silver cones, paste mixtures, or other substances. (Dorland, 28th ed, p631 & Boucher’s Clinical Dental Terminology, 4th ed, p187)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Root Canal Filling Material; Root Canal Sealants; Sealants, Root Canal; Canal Sealant, Root; Canal Sealants, Root; Root Canal Sealant; Sealant, Root Canal

Svensk term Rotfyllningsmaterial
Synonym på svenska
Synonym på engelska Root Canal Filling Material; Root Canal Sealants; Sealants, Root Canal; Canal Sealant, Root; Canal Sealants, Root; Root Canal Sealant; Sealant, Root Canal
Engelsk term Root Canal Filling Materials
MESH ID D012387

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.