Rotmössa (Plant Root Cap)

Rotmössa

En konformad struktur i växter som består av en massa meristematiska celler som täcker och skyddar spetsen på en växande rot. Det är den förmodade platsen för tyngduppfattning i växtrötter.

Förklaring på engelska

A cone-shaped structure in plants made up of a mass of meristematic cells that covers and protects the tip of a growing root. It is the putative site of gravity sensing in plant roots.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Plant Root Caps; Cap, Plant Root; Caps, Plant Root; Root Cap, Plant; Root Caps, Plant

Svensk term Rotmössa
Synonym på svenska
Synonym på engelska Plant Root Caps; Cap, Plant Root; Caps, Plant Root; Root Cap, Plant; Root Caps, Plant
Engelsk term Plant Root Cap
MESH ID D018518

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.