Rotresorption (Root Resorption)

Rotresorption

Resorption där cementum eller tandben förloras från roten på en tand på grund av cementoklastisk eller osteoklastisk aktivitet under tillstånd som trauma av ocklusion eller tumörer. (Dorland, 27:e uppl)

Förklaring på engelska

Resorption in which cementum or dentin is lost from the root of a tooth owing to cementoclastic or osteoclastic activity in conditions such as trauma of occlusion or neoplasms. (Dorland, 27th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Resorption, Root; Resorptions, Root; Root Resorptions

Svensk term Rotresorption
Synonym på svenska
Synonym på engelska Resorption, Root; Resorptions, Root; Root Resorptions
Engelsk term Root Resorption
MESH ID D012391

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.