rRNA-operon (rRNA Operon)

rRNA-operon

Genetiska loci som direkt transkription av ribosomalt RNA i bakteriella operoner. De betecknas RRnB, RRnC, RRnD, etc. enligt transkriptionsenhetens strukturella läge i DNA-sekvensen.

Förklaring på engelska

Genetic loci which direct transcription of ribosomal RNA in bacterial operons. They are designated rrnB, rrnC, rrnD, etc. according to the structural position of the transcription unit in the DNA sequence.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Operon, rRNA; Operons, rRNA; rRNA Operons; rrnB Operon; Operon, rrnB; Operons, rrnB; rrnB Operons

Svensk term rRNA-operon
Synonym på svenska
Synonym på engelska Operon, rRNA; Operons, rRNA; rRNA Operons; rrnB Operon; Operon, rrnB; Operons, rrnB; rrnB Operons
Engelsk term rRNA Operon
MESH ID D012407

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.