Rubellavirus (Rubella virus)

Rubellavirus

Typarten (och den enda arten) av Rubivirus. Den orsakar akut infektion (röda hund) hos främst barn och unga människor. Människan är den enda naturliga värden för viruset. Det finns ett levande, försvagat vaccin med förebyggande effekt.

Förklaring på engelska

The type (and only) species of RUBIVIRUS causing acute infection in humans, primarily children and young adults. Humans are the only natural host. A live, attenuated vaccine is available for prophylaxis.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Measles Virus, German; German Measles Virus

Svensk term Rubellavirus
Synonym på svenska
Synonym på engelska Measles Virus, German; German Measles Virus
Engelsk term Rubella virus
MESH ID D012412

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.