Rubidium (Rubidium)

Rubidium

Ett element som är en alkalimetall. Den har en atomsymbol Rb, atomnummer 37 och atomvikt 85,47. Det används som ett kemiskt reagens och vid tillverkning av fotoelektriska celler.

Förklaring på engelska

An element that is an alkali metal. It has an atomic symbol Rb, atomic number 37, and atomic weight 85.47. It is used as a chemical reagent and in the manufacture of photoelectric cells.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Rubidium
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Rubidium
MESH ID D012413

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.