Rubidiumradioisotoper (Rubidium Radioisotopes)

Rubidiumradioisotoper

Instabila isotoper av rubidium som sönderfaller eller sönderfaller emitterande strålning. Rb-atomer med atomvikter 79-84 och 86-95 är radioaktiva rubidiumisotoper.

Förklaring på engelska

Unstable isotopes of rubidium that decay or disintegrate emitting radiation. Rb atoms with atomic weights 79-84, and 86-95 are radioactive rubidium isotopes.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Radioisotopes, Rubidium

Svensk term Rubidiumradioisotoper
Synonym på svenska
Synonym på engelska Radioisotopes, Rubidium
Engelsk term Rubidium Radioisotopes
MESH ID D012414

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.