Rubredoxiner (Rubredoxins)

Rubredoxiner

En klass av järn-svavelproteiner som innehåller ett järn samordnat med svavelatomen av fyra cysteinrester. (McGraw-Hill Ordbok [publikationstyp] of Scientific and Technical Terms, 5th ed)

Förklaring på engelska

A class of iron-sulfur proteins that contains one iron coordinated to the sulfur atom of four cysteine residues. (McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 5th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Rubredoxin

Svensk term Rubredoxiner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Rubredoxin
Engelsk term Rubredoxins
MESH ID D012416

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.